Senaste nytt

2017-08-31 HÖSTLOVSLÄGER

Läger v44. 31/10 - 2/11 Övernattningen för alla som vill men inget tv...
Läs mer ›

2017-01-16 PONNYSKOLAN Avvecklar

VT 2017 blir sista terminen för Källefalls Ponnyskola i nuvarande form...
Läs mer ›

Fler nyheter hittar du i arkivet ›

Ridskola

Verksamheten


Vi bedriver i privat regi Ponnyskola och olika häst arrangemang för olika åldrar.
Vårt mål är att alla ska känna sig välkomna och ges möjlighet att få stifta bekantskap med dessa underbara djur, hästarna!
Vår verksamhet riktar sig till alla, oavsett ålder o kunskapsnivå.
Vi har för närvarande 7 st A ponnyer, 6 st B ponnyer, 1 C ponny, 1 D ponny till vårt förfogande. Flera av dessa är från egen uppfödning.
Vår ridskoleverksamhet är uppbyggd på att eleverna skall få rida lika mycket i skog och mark som i paddock.Detta även för de allra minsta eleverna. Vi tror att detta medför en större säkerhet och trygghet för eleverna och även en större kunskap än enbart ridning i paddock eller ridhus medför.
I varje termins plan finns även tid avsedd för körning med dom minsta hästarna samt hantering av häst från marken.Vi lägger mycket tid på balans och sits övningar.Teori läggs in allt eftersom ,oftast vintertid och vid dåligt väder.

Våra säkerhets rutiner


Hos oss använder man alltid Ridhjälm då man hanterar hästarna i stallet eller i spiltorna. Givitvis även vid allsorts ridning och körning.
Man leker och ”stojjar”inte i stallet eller runt hästarna.Hästarna behöver lugn o ro och kan dessutom bli skrämda och därigenom skada någon.
Tar man med hund så skall den vara kopplad. Tacksam för hundfritt på stallplanen o i stallet.
Har man småbarn med sig som inte ska rida så måste dessa vara under uppsikt så att ingen olycka inträffar.
Vi har ledare till de minsta barnen men det är önskvärt att målsman eller anhörig finns till hands i närheten under lektionen om olyckan skulle vara framme. En anhörig eller någon som barnet känner väl kan alltid ge barnet den bästa tröst och trygghet vid oväntade situationer.
Rökare hänvisas till behörigt avstånd från stallar o byggnader och ombeds att inte kasta fimpar i naturen i området. Detta för brandsäkerheten och allas trevnad.

Försäkringar


Vår verksamhet är försäkrad via Dina Försäkringar. Försäkringen är en omfattande hästverksamhets/ridskoleförsäkring som inkluderar det mesta. Vi kommer att ta ut en försäkrings avgift för varje elev inför var termin. Detta garanterar att eleven är olycksfallsförsäkrad under sin vistelse på ridskolan. Denna avgift brukar de flesta ridskolor ta ut via sin medlemsavgift men då vi inte har någon sådan eftersom vi är ett privat företag så får vi debitera detta för sig.

Termins rutiner


Vårterminen börjar i Januari och håller på till i början på Juni o innefattar 22 lektions tillfällen à 60 min.
Höstterminen börjar i Augusti och slutar i December och innefattar 18 lektions tillfällen. Aktuell termins information lämnas ut innan varje ny termin.
Barn under 7 år reserverar sig inte för hel termin utan löpande för var månad med en månads uppsägningstid.
Barn över 7 år samt vuxna elever reserverar sig för hela terminen med uppsägningstid en månad innan ny terminstart
Nya elever har chans att ”pröva på”ridning/ körning hos oss innan man reserverar sig för termin. För barn under 7 år upp till 18 år gäller detta 4 gånger och för vuxna 2 gånger.
Om Stall Källefall oavsett anledning ställer in undervisningen ges i första hand ett nytt tillfälle att ”rida igen

Frånvaro / avbokningar av lektioner


Avbokade lektioner får ridas igen i annan grupp i mån av plats inom 2 månader.Gäller endast om avbokningen sker i rätt tid.
Avbokningar ska ske senast kl 12.00 för grupperna på vardags kvällarna.
Grupper dagtid på vardagar senast 7.00 samma dag men helst kvällen innan.
Avbokningar lördagsgrupperna ska ske senast 18.00 fredag kväll. Vid akut sjukdom senast 8.00 lördag morgon.
Avbokningar söndagsgrupperna ska ske senast 18.00 lördag kväll. Vid akut sjukdom senast 8.00 söndag morgon.
Det går bra att avboka tid med ett sms till Ingegerd, men glöm inte att skriva vem det gäller och att avboka i rätt tid.
Telefon nr för avbokning samt sms: 070-488 67 69

Betalnings rutiner


All betalning ska ske i förskott.
Priserna som anges i prislistan inkluderar 6 % moms.Prislista lämnas ut i samband med terminsinformationen inför var ny termin via mail.
Är ni fler inom samma familj som rider hos oss, så lämnar vi 10 % rabatt på lektionsavgift till övriga i familjen.
Detta gäller inte försäkrings avgiften.
Betalningen sker via månadsbetalning. Avgiften ska vara betald senast den 25:e i varje månad en månad i förskott.
Försäkrings avgiften skall betalas in med första inbetalningen på ny termin.
Betalningen skall i första hand ske till vårt bankgiro nr: 5912-3265

[/i]